logo

Ansök till Sommarvikarier till omsorgen


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   Orsa.se
 •   AF Platsbanken
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Indeed
 •   Jobbsafari
 •   Jobbprenumeration
 •   Blocket.se
 •   Dagens samhälle
 •   Mittmedia (FK, MT, DD)

2. Inom vilka område är du intresserad av att jobba? *

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.

3. Har du jobbat i någon kommun tidigare? *

 •  Nej
 •  Ja, i Orsa kommun
 •  Ja, i Mora kommun
 •  Ja, i Älvdalens kommun
 •  Ja, i en annan kommun

4. Om du svarade JA i fråga 3, ange inom vilket område du arbetat nedan

(Ej obligatorisk)
 •  Äldreomsorg, hemtjänst
 •  Äldreomsorg, särskilt boende
 •  LSS och socialpsykiatri (t ex gruppbostad, stödboende, personlig assistans)
 •  Förskola
 •  Grundskola åk 1-6
 •  Grundskola, åk 7-9
 •  Gymnasium
 •  Fritidshem, elevassistent, lärarassistent, skolresurs eller liknande
 •  Vaktmästeri
 •  Administration (administrativ assistent, reception, telefonist eller liknande)
 •  Gata, park
 •  Kost
 •  Annat

5. Har du körkort för bil? *

 •  Ja
 •  Nej